C# ile Mail Gönderme Kodu

C# ile email gönderme işlemi için birkaç yol vardır. Bunların en yaygını, System.Net.Mail kütüphanesini kullanmaktır. Bu kütüphane, .NET Framework içinde bulunan bir kütüphanedir ve mail gönderme işlemleri için gerekli tüm sınıfları içerir. Aşağıda, C# ile email gönderme işlemi için kullanabileceğiniz bir örnek yer almaktadır:

using System;
using System.Net;
using System.Net.Mail;

namespace EmailExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Sunucu ve hesap bilgileri
      string smtpAddress = "smtp.example.com";
      int portNumber = 587;
      bool enableSSL = true;
      string emailFrom = "[email protected]";
      string password = "password";
      string emailTo = "[email protected]";
      string subject = "Test Email";
      string body = "This is a test email.";

      using (MailMessage mail = new MailMessage())
      {
        mail.From = new MailAddress(emailFrom);
        mail.To.Add(emailTo);
        mail.Subject = subject;
        mail.Body = body;
        mail.IsBodyHtml = true;
        // Can be added any attachment
        // mail.Attachments.Add(new Attachment("C:\\file.zip"));

        using (SmtpClient smtp = new SmtpClient(smtpAddress, portNumber))
        {
          smtp.Credentials = new NetworkCredential(emailFrom, password);
          smtp.EnableSsl = enableSSL;
          smtp.Send(mail);
        }
      }
    }
  }
}

Bu örnekte, gönderilecek emailin bilgileri (kimden, kime, konu, içerik) tanımlanmıştır. Aynı zamanda, SMTP sunucusunun bilgileri (adres, port, SSL) ve gönderici hesabının bilgileri (email adresi, şifre) tanımlanmıştır. İşte bu bilgiler kullanılarak email gönderilmektedir.

Ayrıca alternatif olarak, güvenilir Email Servis Sağlayıcıları(ESP) kullanmakta ve onların sunduğu api’ları kullanarak email gönderme yapabilirsiniz. Örneğin : Sendgrid, Mailgun, Amazon SES gibi ESP’ler. Bu servisler arasında sendgrid, C# için ücretsiz api erişimi sağlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir