Kredi Kartı Terimleri

Hesap Kesim Tarihi: Bankamızdaki kredi kartı hesabınızın kesildiği ve hesap özetinin düzenlendiği tarihtir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinizde belirtilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

Hesap Bakiyesi: Hesap kesim tarihi itibariyle kredi kartı hesabınızın bakiyesidir.

Asgari Ödeme Tutarı: Son hesap bakiyesinin (taksitli işlem toplamları dahil), Banka tarafından belirlenen oranla çarpımı ile elde edilen tutardır. Bu oran; 17.12.2010’dan sonra ilk kez kredi kartı tahsis edilen kart hamilleri için, kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süre ile %40’tır. Diğer kart hamilleri için ise 08.10.2013 tarihli BDDK Yönetmeliği ile tahsis edilen limite değişen orandadır. Bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar limitleri artırılamaz.

Toplam Kredi Limiti: Kredi kartınızla yapacağınız yurtiçi ve yurtdışı temaslı/temassız harcamalar ve nakit avanslar için kredi kartınıza (varsa ek kart dahil) tahsis edilen toplam limiti göstermektedir.

Nakit Avans Limiti: Kredi kartı limitinizden Bankamızca belirlenen miktar ve/veya oranda çekebileceğiniz nakit avans tutarıdır. Kumarhane / Casinolarda yapılan tüm işlemler ile talih ve bahis oyunları nakit avans hükmündedir.

Kullanılabilir Limit: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan alışveriş ve nakit avans işlemlerine verilen provizyonlar, kredi kartı limitinizden düşüldükten sonra kullanabileceğiniz miktardır.

Alışveriş Faizi: Hesap Özetinde yer alan dönem borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar öderseniz, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza faiz işletilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yaptığınız takdirde, borcunuzun kalan kısmına, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz işletilir.

Nakit Avans Faizi: Nakit avans işlemlerinde, işlemin yapıldığı gün faiz işlemeye başlamakta ve hesap özetinizde hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında (varsa oluşan faiz) bir sonraki hesap özetinde yer alır.

Buna Bakmayı Unutma:  Braille Neue Yazı Fontu

Taksitli Nakit Avans Faizi: Taksitli Nakit Avans hizmeti için uygulanan faiz oranıdır.

Kredi Kartı Borç Taksitlendirme Faizi: Kredi Kartı Borç Taksitlendirme hizmeti için uygulanan faizdir.

Sonradan Taksitlendirme Faizi: Sonradan taksitlendirilen işlem tutarı üzerinden alınan faiz oranıdır.

Gecikme Faizi: Son ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarının altında ödeme yaptığınız veya hiç ödeme yapmadığınız takdirde;

  • Ödenmemiş dönem borcunuza hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar işlemin niteliğine göre alışveriş faizi/nakit avans faizi,
  • Asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmı için son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi,
  • Kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar işlemin niteliğine göre alışveriş faizi/nakit avans faizi işletilir.

Nakit Avans Ücreti: Banka Şube, İnternet Şubesi, Dialog ve ATM’lerinden, yurtiçi ve yurtdışı diğer banka/kuruluş Şube ve ATM’lerinden çekilen nakit avans tutarları üzerinden belli bir % komisyon + sabit bir ücret ile hesaplanır.

Kart Aidatı: Kartın aktif olduğu ekstre döneminden itibaren her yıl; asıl kart için ve  ek kart için alınan ücret. Kart aidatı üzerinden %5 oranında BSMV tahsil edilir.

PTT İşlem Ücreti: Karta ilişkin ödemelerin Online PTT Şubeleri aracılığı ile yapılması durumunda işlem başına alınan ücrettir.

Fatura Ödemeleri & Kurum Tahsilâtları Ücreti: Genellikle kart ile gerçekleştirilecek anlık fatura tahsilatlarında ve SGK (MOSSİP) kurum tahsilatlarında 100 TL’ye kadar 1 TL, 100 TL üzeri ödemelerde %1 oranında kart hamiline yansıtılacak ücrettir. Not: Alışveriş, Nakit Avans ve Gecikme Faiz oranlarına %5 BSMV ve %15 KKDF; Nakit Avans Ücreti, PTT İşlem Ücreti ve Fatura Ödeme Ücreti’ne %5 BSMV dahil değildir. Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda basit faiz uygulanmaktadır. Troy kartlar ile yurt içinde işlem yapılabilecek olup yurt dışı işlem ücretleri Troy kartlar için uygulanmayacaktır.

Buna Bakmayı Unutma:  İnstagrama PC'den Fotoğraf Yükleme. (Programsız)Kira, Eğitim ve Aidat Ücreti:
Kart ile gerçekleştirilecek ödemelerde 500 TL’ye kadar 5 TL, 500 TL ve üzeri ödemelerde, ödeme tutarının %1’i oranında kart hamiline yansıtılacak ücrettir.

Yabancı Para-TL Dönüşüm Komisyonu: Yurtdışı ve/veya yabancı para cinsinden işlemleriniz (alışveriş ve nakit avans), işlemin kredi kartı hesabınıza borç yansıdığı tarihteki döviz satış kuruna %1,08 marj uygulanarak Türk Lirası’na çevrilir. USD hesap özeti talebiniz var ise yurtdışı ve/veya yabancı para cinsinden işlemlerinizin tamamı USD hesap özetinize USD olarak yansıtılır. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde belirtilen USD borcun tamamının kapatılmaması durumunda ödenmeyen tutar hesap kesim tarihinde geçerli olan Bankamız USD döviz satış kuruna %1,08 marj uygulanarak TL’ye çevrilir ve faizlendirilir.

Bir Önceki Dönem Ekstre Borcu: Bir önceki hesap özetinin hesap bakiyesidir.

Dönem İçi Borç Tutarı: Bir önceki hesap kesim tarihinden sonra yapılan harcama ve nakit avans toplamıdır.

Dönemsel Alacak Kayıtları: Bir önceki hesap kesim tarihinden sonra yapılan ödeme ve diğer alacaklar toplamıdır.

Kalan Borç (TL)/Taksit: Taksitli alışverişinizin, daha sonraki Hesap Özetlerinize yansıyacak olan taksit adedini ve tutarını gösterir.

Para Puan: Alışverişinizde kart ile ödemelerinizde belli bir oranını size geri ödeme yapılmasın sonucu biriken puandır. Bu puanlar kart ile ödemelerde yine kullanılabilir. Kullanılmazsa bellli bir süre sonra silinir.

Toplam Para puan: Hesap kesim tarihi itibariyle kullanılabilir Para puan.

İşlem Tarihi: Alışveriş, nakit kredi çekme veya ödemelerin yapıldığı tarihtir.

Açıklama: Bir önceki hesap kesim tarihinden sonra kredi kartı hesabına yansıyan hareketlerdir.


Buna Bakmayı Unutma:  Lazer Göz Cerrahisi Nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.